Pravila igre

Big Brother(Veliki Brat) US koncept

 


Najvažnije stavke:

1. Head of Household (HoH) tj. Glava kuće je glavna osoba te nedelje. Ona nominuje 2 osobe za izbacivanje. Na početku svakog ciklusa će biti igra za HoH. Ta osoba ne glasa za nominovane, osim u slučaju nerešenog rezulatata. Niko ne može biti HoH 2x za redom osim u top4 i top3.

2. Power of Veto (PoV) ili ti moć Veta je nešto kao Imunitet, osoba koja osvoji to, može ali ne mora da skine nekoga sa liste nominovanih, naravno i sebe ako je kojim slučajem nominovana.

*Učesnici borbe za Veto su HoH, dvoje nominovanih i još 3 osobe, svako od njih troje bira po jednu osobu (Znači maximum 6 osoba po borbi). Ovo pada u vodu u top 6, od tada svi učestvuju.

*ukoliko neko bude skinut sa liste nominovanih, HoH je dužan da doda novo ime kao zamenu, ne može osobu koja je spašena ili onu koja je osvojila Veto.

3.Eviction tj. Iseljenje se dešava nakon igre za Veto, svi stanari osim HoH-a glasaju za 2 nominovane osobe, osoba koja dobije više glasova treba da napusti kuću. Znači glasa se za izbacivanje nekoga (kao u Survivoru).

4.Finale - Nakon dvanaest ciklusa i 12 izbačenih osoba, 7 od tih 12 glasa za dvoje finalista. Nakon čega ćemo imati pobednika.

Primer jednog ciklusa.

Marko je HoH. On sastavlja listu nominovanih:

1. Ana
2. Marija

Ana, na primer, osvaja Veto i spašava se, nakon čega HoH menja listu:

1. Marija
2. Jelena
Počinje Eviction

Ukućani glasaju za Mariju i ona ispada.

Ispovedaonica - Kada BB nekoga pozove, taj je dužan da tamo odgovori na sva pitanja koja su mu postavljena. Budite sigurni da će odgovori ostati u tajnosti do završetka sezone.
f

 

 

  

VIRTUAL SURVIVOR

 

 

 

Igra se odvija u ciklusima od 2 do 3 dana. Nakon svakog ciklusa, jedan član plemena biva izglasan na plemenskom savetu. U zavisnosti od broja učesnika, postoji jedno, dva ili više plemena.

 

Način podele na plemena određuje game host ili se sami birate.

 

 

 

 

 

IGRE ZA NAGRADU I IGRE ZA IMUNITET

 

 

 

Pre ujedinjenja

 

 

 

Igre za nagradu će biti u svakom ciklusu. Nagrada može biti trag(ovi) do skrivenog imuniteta (koja se šalje tajno osobi ili plemenu koje je osvojilo nagradu), kidnapovanje jednog člana suparničkog plemena,prebacivanje clana zauvijek u vase pleme,plemensko ponistavanje plemenskog saveta, pravo na informaciju o nečijem jednom glasu na plemenskom savetu ... Pre odigravanja svake igre, game host mora da obavesti igrače za koju nagradu se igra.Igre za imunitet se igraju  u svakom ciklusu. U zavisnosti od zadatka svaki član plemena šalje svoj rezultat u temi. Bodovanje se menja u zavisnosti od zadatka. Moze biti da pleme ima i 10,a i 100 bodova zavisno od vrste igre.

 

Nakon ujedinjenja:

 

 

 

Nakon ujedinjenja svako igra za sebe u igri za imunitet i način bodovanja se menja u zavisnosti od igre. Što se tiče igara za nagradu one mogu da variraju od toga da svako igra za sebe do toga da su ljudi podeljeni u grupe ali to zavisi od tipa nagrade.


 

Vreme odigravanja igara:


 

U odredjeno vrijeme (na predviđeni dan) game host ostavlja u temi komentar sa zadatkom. Od tog momenta, pa u narednih 1-5 časova, svi učesnici igre ostavljaju komentar u temi za koji misle da je rešenje. U zavisnosti od brzine učinka i tačnosti odredjuje se pobednik.Igre za imunitet i nagradu su u odvojenim terminima. Ali se može desiti da je jedna igra i igra za imunitet i igra za nagradu.

 

 

 

 

 

PLEMENSKI SAVET I NAČIN IZGLASAVANJA

 

 

 

Plemenski savet se odigrava nakon objave rezultata odigrane igre za imunitet. U odredjeno vreme , game host ostavlja pitanja koja ima za učesnike poraženog plemena i u narednih 10-20 časova, on može (a i ne mora) da postavlja pitanja učesnicima u temi. Učesnici su u obavezi da ostave komentar u temi ako postoji pitanje za njih. Ako nešto ne žele da odgovore, mogu to i da kažu, ali je na game hostu da li će insistirati na nekom pitanju ako smatra da je to neophodno.Tokom trajanja plemenskog saveta učesnici se dogovaraju (javno ili tajno) oko toga koga žele da izbace iz igre. Glasanje se vrsi od pocetka do kraja plemenskog savjeta. Članovi plemena salju PP(PM) game hostu sa imenom učesnika koga izglasavaju (to može biti njihovo ime). U slučaju da takmičar tri puta ne glasa , game host ima pravo da učini sve kako bi ta osoba napustila igru .Ukoliko imaju tajni imunitet  i žele da ga iskoriste, pored imena za koga glasaju šalju tajni imunitet rečima da žele da iskoriste imunitet. Nakon korišćenja imuniteta, ne mogu da koriste taj isti tajni imunitet ponovo. Ako neko dobije crni glas i samim tim izgubi mogućnost glasanja a želi da iskoristi tajni, moze u toku plemenskog saveta poslati PP(PM) sa recima vadim tajnim imunitet.

 

Kada se jednom pošalje PP(PM) sa imenom, NE MOŽE se menjati odluka. Ukoliko neko ne glasa, to će se računati kao glas za tu osobu i ta osoba će biti upozorena za naredni put. Ukoliko ista osoba ne glasa dva puta za redom, biće eliminisana iz igre. Ukoliko nijedan član plemena ne glasa, svi članovi tog plemena će biti eliminisani bez upozorenja. 

 

Kada svi glasaju najkasnije do odredjenog vremena game host ostavlja rezultate glasanja.

 

 

Nerešen rezultat prilikom glasanja pre FINAL 4

 

 

 

 

U slučaju nerešenog rezultata pristupa se ponovnom glasanju, pri čemu se glasa samo za dve ili više osoba koje su imale najveći broj glasova. Te osobe ne mogu da glasaju. Ukoliko se nerešen rezultat ponovo desi, nastupa igra koja će odlučiti ko ispada.

 

 

 

Nerešen rezultat prilikom glasanja u FINAL 4

 

 

 

U slučaju nerešenog rezultata pristupa se ponovnom glasanju, pri čemu se glasa samo za dve osobe koje su imale najveći broj glasova. Te osobe ne mogu da glasaju. Ukoliko se nerešen rezultat ponovo desi, osobe sa istim brojem glasova će odigrati igru i pobednik će ući u FINAL 3.

 

 
Ukoliko se u specijalnom slučaju desi da na kraju glasanja niko ne dobije nijedan glas ili da svi dobiju po jedan glas, glasanje se ponavlja između svih koji nemaju neku vrstu imuniteta. Ukoliko nakon ponovljenog glasanja svaki učesnik ponovo dobije po jedan glas, svi učesnici ispadaju iz igre.
 

 

 

 

TAJNI IMUNITET

 

Ako neko ima tajni imunitet šalje ga uz glas , ako je neko glasao a nije ga iskoristio on ima pravo nekome dati tajni imunitet ali mora javno to odraditi. A osoba koja ga je dobila ima 3 opcije, da ga iskoristi, da ga zadrži ili da ga ne prihvati. Pre ujedinjenja se tajni ne može deliti izmedju plemena, osim za vreme igre javno. Tajni imunitet se zadnji put može iskoristiti u top 4.

 

 

 

UJEDINJENJE I BROJ ČLANOVA POROTE I FINALISTA

 

 

 

Ujedinjenje se dešava kada u igri ostane 10 ljudi osim ako game host ne odluči drugačije. Na kraju mogu ostati 2 ili 3 finalista. O pobedniku odlučuje 7 članova porote (u specijalnim uslovima 5 ili 3 članova porote).

 

U slučaju povlačenja iz igre nekog člana porote (tako da broj članova porote postane paran broj), zamenjuje ga sledeći učesnik (koji je izglasan pre ujedinjenja) ukoliko game host smatra da je to neophodno. Ukoliko nakon povlačenja iz igre broj članova porote ostaje neparan broj, niko ne zamenjuje porotnike koji su se povukli. U slučaju da jedan ili više članova porote odustane u sred igre ili ne glasa, glasanje na kraju se može nastaviti po starom, a ukoliko se desi nerešen rezultat, pobednik će biti biran prema kriterijumu koji će biti objavljen tada.

 

 

 

 

 

OBRTI I TAJNI IMUNITETI

 

 

 

Obrti u igri mogu biti od zamene igrača u plemenima, do ponovnog kreiranja plemena. Budući da su obrti tu da iznenade učesnike, o njima se ne govori unapred. Broj tajnih imuniteta u igri će biti od 0 do 4. Tajni imunitet se zadnji put može iskoristiti u top4.

 

DOPUNA PRAVILA!


Poklanjanje nagrada/tajnih imuniteta


Pre i posle početka plemenskog saveta:


Pre: Ukoliko plemenski savet nije počeo nagrada može da se pokloni tajno, putem privatne poruke preko game hosta.
Posle: Ukoliko je počeo plemenski savet nagrada može da se pokloni samo JAVNO.

 

NAPOMENA ako osobe nisu u istim plemenima, u tom slučaju predaja nagrada mora biti isključivo javno i to za vreme trajanja Igre.
Tajno prebacivanje može jedino ako su se obe osobe našle same na "ostrvu duhova" ili slično.

 

Crni Glas, Dupli Glas, Ukradeni glas i slične nagrade se koriste TAJNO putem privatne poruke.